Concerten

Al enige jaren worden onder auspiciën van de ‘Stichting Vrienden van de Dorpskerk Vorden” regelmatig concerten georganiseerd. Deze concerten worden als regel uitgevoerd door (semi-) professionals die een hoog niveau van musiceren hebben weten te bereiken. In de sfeervol gerestaureerde Dorpskerk Vorden wordt de uitstekende akoestiek geroemd, samen met de royale kerkzaalcapaciteit.

Vanwege de flexibele indeling van de zitplaatsen kan een groot koor met orkest op het koor als wel een kleinschalig intiemer ensemble in het midden van de kerkruimte een uitvoering geven. Het koor is verhoogd en biedt een prima en goed uitgelicht concertpodium. Kleinere ensembles kunnen ook in het midden van de kerkruimte optreden.

Toeristenconcerten: tijdens het toeristenseizoen worden op donderdagmiddagen een aantal korte concerten gehouden met een laagdrempelige programmering en een scala aan instrumenten: orgel, orgel-plus, piano, piano-plus etc.
Deze Toeristenconcerten beginnen om 15.30 uur, tijdens de openstelling door Open Kerk en eindigen tussen 16.00 en 16.15 uur.
De toegang is vrij. Wel wordt er na afloop een vrije gift gevraagd ter bestrijding van de onkosten.
Zie de agenda voor programmering.

Zondagmiddagconcerten: daarnaast worden ook met regelmaat  concerten op de zondagmiddag gehouden. Deze Zondagmiddagconcerten staan apart aangekondigd in de agenda en beginnen om 15.30 uur Duur 60 tot maximaal 90 minuten.
Bij binnenkomst is er koffie, na afloop is er een drankje en is er gelegenheid de musici te ontmoeten..
Zie de agenda voor programmering en entreeprijzen. Jongeren t/m 16 jaar hebben gratis toegang.

Romantische zaterdagavondconcerten: eveneens is een programmering van een aantal  late met verlichting van de kaarsenluchters. In principe beginnen deze concerten om 22.00u. Ook deze programmering is te vinden in de agenda.
Reserveren van kaarten voor de zondagmiddag- en late romantische zaterdagavondconcerten is mogelijk. Gereserveerde kaarten liggen op naam klaar aan de ingang van de kerk.